Geomatikk og GIS

  • Vi utfører tradisjonell landmåling med GPS og totalstasjon
  • Stikningsplan bygg
  • Masseberegning og rapportering
  • Prosjektering av vei og VA
  • Oppfølging og support maskinstyring, Xsite og Leica Icon
  • Høy kompetanse på ESRI ArcGIS og GEMINI Entreprenør
Totalstasjon for mer nøyaktige oppgaver eller der GPS ikke har dekning
Tilrettelegging av data for maskinstyring
VA Plan Dronninga Sf