Totalstasjon for mer nøyaktige oppgaver eller der GPS ikke har dekning
Tilrettelegging av data for maskinstyring